Управление на имоти

Управлението на недвижим имот е подходяща, когато собствениците не разполагат с необходимото време да се занимават с ангажиментите произтичащи от отдаването на имот под наем. Услугата е насочена към собственици на имоти, които:
- Притежават няколко имота и предпочитат да имат по-малко ангажименти, свързани с дейностите при отдаването им под наем и тяхното обслужване;
- Когато собственикът е в чужбина и няма на кого да повери имота или имотите си.
Възлагането за управление на недвижим имот се извършва с договор между собственика на имота и дружеството, което ще се занимава с управлението му.

Консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота

Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора за наем, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите

Регулярна проверка за състоянието на имота.

Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя.

Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.

КОНТАКТИ

Адрес

България, София

Телефон

+359877895751

Email

office@nextlevel-broker.com

Viber

+359877895751
CRM form will load here