Правни услуги


Работим със специализирани адвокати, специалисти във вещно и облигационно правото и с опит в сделки за покупко - продажба и наем на недвижими имоти. Това е от изключително важно значение, за да гарантираме сигурност на клиентите ни.

Консултация

Правни и данъчни консултации при покупко-продажба на недвижим имот.

Проверка на документи

Проверка на нотариални актове, скици и други документи, свързани със собствеността и тежести на недвижим имот.

Изготвявне на договори 

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти.  Предварителният договор е първият документ със законови задължения между купувача и продавача.

Представителство

Представителство на купувач или продавач при сделки с недвижими имоти.

КОНТАКТИ

Адрес

България, София

Телефон

+359877895751

Email

office@nextlevel-broker.com

Viber

+359877895751
CRM form will load here